Garantie

Bij aflevering dient u de bestelling direct te controleren.
Beschadigingen aan de zending melden aan de transporteur en laten aantekenen op de pakbon.
Vervolgens een omschrijving van de beschadiging(en) vergezeld van duidelijke foto’s per e-mail naar ons sturen.
Dit geldt eveneens voor verborgen transportschade en eventuele manco’s in de bestelling.
Wij zorgen voor een spoedige behandeling.

Gebruikte producten
Al onze gebruikte / B-stock en ex-demo producten zijn op werking getest voordat ze worden aangeboden.
Eventueel in de productomschrijving aangegeven manco’s geven geen recht op reclamaties en/of prijsreductie.

De garantie op gebruikte / B-stock en ex-demo producten beperkt zich tot het in werkende staat overdragen van de producten aan de koper.
Eventuele defecten of manco’s dienen door koper binnen 48 uur na ontvangst middels een omschrijving en zo mogelijk verduidelijkt met foto’s per e-mail aan ons te worden gemeld.
We zullen de melding zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Uitgesloten zijn:
(Gebruikte) lampen;
Schade als gevolg van foutief gebruik;
Transportschade en/of gebruiksschade;
Slijtage van het materiaal;
Cosmetische schades.

Producten uit de categorie Koopjeshoek worden verkocht in de staat ‘as is’ en vallen buiten elke vorm van garantie.

Nieuwe producten
Op nieuwe producten bedraagt de fabrieksgarantie 12 maanden (sommige merken langer).
Dit betreft een garantie op fabrikagefouten. Raadpleeg verder de garantiebepalingen van betreffende fabrikant.